Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

Tréning svetových rekordérov vo výbere zamestnancov

Tréning svetových rekordérov vo výbere zamestnancov

Tento tréning je 4-dňový seminár zameraný na získanie teoretických vedomostí aj praktických skúseností vo výbere zamestnancov, hodnotenia personálu a budovania pracovného tímu. Účelom seminára je plne porozumieť kľúčovým faktorom, ktoré zohrávajú rolu v tom, či bude výber úspešný a budovanie tímu jednoduché alebo naopak. Rovnako porozumiete tomu, ako sa môžu pomocou nástrojov systému Performia odhaliť možnosti dlhodobej pridanej hodnoty pre pracovný tím, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví záujemcovia o zamestnanie (ale aj súčasní zamestnanci) predstavujú.

Téma seminára

Téma seminára je vhodná nielen pre tých, ktorí sa priamo venujú “team buildingu”, či výberom nových zamestnancov, ale všetkým tým, ktorí majú čo do činenia s riadením ľudí a ich rozvojom. Je to seminár, počas ktorého porozumiete človeku – prečo je taký, aký je a aké sú dôvody pre jeho správanie sa. Hovorí sa, že ľahšie kontrolujete a riadite to, čomu rozumiete. Platí to aj o ľuďoch. Žiadny manažér sa riadeniu ľudí nevyhne. A na tomto seminári zistí, že ak tomu rozumie, je to oveľa jednoduchšie, nehovoriac o tom, že bude oveľa lepšie schopný využiť potenciál svojich ľudí. Správny prístup k zamestnancom je zárukou vyššej efektivity a produktivity. Tento seminár je vhodný nielen pre našich súčasných klientov, ktorí už systém Performia využívajú a chcú si ešte viac zvýšiť svoju kompetenciu, ale rovnako aj pre úplne nových klientov, ktorí majú ambíciu svoj výber zamestnancov sprofesionalizovať a zaujímajú sa o naše systémy. Dostanú ten najkvalitnejší tréning.

Čo na seminár povedali jeho účastníci?

Toto bolo presne to, čo mi chýbalo. Nemám veľkú, ale zato expandujúcu firmu a potrebujem poskladať dobrý tím.
Bez toho, je to len náhodné vyberanie, možno aj nebezpečných ľudí. Má to oveľa väčšiu hodnotu ako je v cenníku.  Ďalšia vec z ktorej mám radosť je to, že mňa ako šéfa málo kedy niekto pochváli. Tu je ale to správne miesto, kde si uvedomíte, že ste dobrý v tom, čo robíte a znovu lepší, lebo ste sa práve naučili kľúčové veci do firmy.
M.B.

Životu sa dá rozumieť a vďaka týmto informáciám, veľmi hodnotným, o podstatný kus viac. Ľudia sme rôzni a niektoré charakteristiky na sebe vieme odpozorovať, ale keď človek viac pochopí vzťahy medzi určitými základnými atribútmi, ktoré sú stanovené logicky, je jasné, že množstvo dát leží za viditeľným správaním. Tento tréning odhaľuje časť tajomna vnútorného sveta človeka a jeho pracovného potenciálu.
S.N.

Rezervujte si pre seba dátum, aký Vám vyhovuje!

Pre prihlásenie a získanie dodatočných informácii môžete použiť nasledovný formulár alebo použiť naše kontaktné údaje.

Tešíme sa na Vás!

Všetky naše video-semináre nájdete tu.

Miesto: Bratislava

Dátum: neurčený

Cena: 960,-€ (800 + 20% DPH)

Chcem sa prihlásiť na seminár :
Tréning svetových rekordérov vo výbere zamestnancov

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť