Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

Rozhovory s našimi klientmi

Mgr. Klaudia Mináčová – Personálna riaditeľka, CBS spol, s.r.o. (vydavateľstvo kníh, ručne maľovaných máp, fotografií a ďalších propagačných materiálov zobrazujúcich krajinu)   1.Prijímate na pozíciu obchodníka taktiež ľudí bez predchádzajúcej… Čítať viac…

Anna Zeleňáková Narodila sa v Košiciach, a tak ako každé dieťa, odmalička sa hrávala so sestrou na obchod. Vyštudovala Obchodnú školu priemyselného tovaru pre Prior, kde ostala niekoľko rokov aj… Čítať viac…

Keby sme chceli nájsť vzor naozaj úspešnej ženy, s istotou môžeme povedať meno Mgr. Miriam Poništová. Je zakladateľkou a spolumajiteľkou spoločnosti DeutschMann Internationale Spedition s.r.o. v Trebišove, ďalších dcérskych spoločností DeutschMann… Čítať viac…

Ako máte nastavený odmeňovací systém u vašich kľúčových pozícií? Náš odmeňovací systém je nastavený len na základe produktov (výsledkov práce). Nemáme žiaden fix iba za to, že človek príde do… Čítať viac…

Ako máte nastavený odmeňovací systém u vašich kľúčových pozícií? Cieľom našej spoločnosti je mať spokojných a lojálnych zamestnancov, ktorí svojimi výsledkami prispievajú k plneniu cieľov spoločnosti. Naše náklady na mzdy… Čítať viac…

Milan Štric Narodil som sa a celý život žijem v Liptovskom Mikuláši. Študoval som Strednú priemyselnú školu strojnícku v Ružomberku, nakoľko to bola jediná stredná škola v okolí, ktorá mala… Čítať viac…
Martin Štric Volám sa Martin Štric. Vyštudoval som strednú elektrotechnickú školu. Po jej ukončení som začal pracovať vo firme môjho otca, ktorý sa venoval maloobchodu. Tam som získal moje prvé… Čítať viac…
Peter Vanka Na konci sveta, je názov jedného dielu Pirátov z Karibiku. Tam, na konci sveta je Bzovská Lehôtka, dedinka, v ktorej sa začal písať môj príbeh. Po pätnástich rokoch… Čítať viac…
Mgr. Zuzana Homzová Štúdium: Študovala som v Poprade na bilingválnom gymnáziu, ktoré bolo zamerané na prírodné vedy a nemecký jazyk. Ďalším jazykom bola angličtina. Po strednej škole som začala študovať… Čítať viac…
Ing. Michal Homza Vyštudoval som VŠT v Košiciach, strojnícku fakultu. Som riaditeľom a majiteľom PSS SVIDNÍK, a.s. Riaditeľom som do roku 1995 a majiteľom od roku 1996. Vo voľnom čase… Čítať viac…