Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Nechajte to na kandidátov

Tento raz sa naša praktická rada týka najviac podceňovanej časti výberového procesu – overovania referencií. Tie zväčša overujeme u troch predchádzajúcich priamych nadriadených. Aké s tým máte skúsenosti Vy? Ak máte záujem dostávať pravidelné praktické rady z oblasti budovania úspešných tímov a výberu zamestnancov, neváhajte a prihláste sa na odber našich noviniek.

Dnes sa s Vami podelíme o jednu veľmi dobrú otázku, ktorú sme dostali od jedného z klientov. Znela nasledovne: „V poslednom období sa nám pri výbere nových zamestnancov stáva, že nám kandidáti k overovaniu referencií poskytujú kontakty na personálne oddelenie. Ako dôvod , prečo nám nedajú kontakt na svojho bývalého nadriadeného uvádzajú, že na neho už nemajú kontakt, alebo že už vo firme nepracuje. A niekedy sa stane, že kandidát jednoducho nevie, aká je situácia v bývalej firme. Ako by sme sa k tomu mali v rámci výberového konania postaviť, keď od Vás vieme, že referencie sa majú overovať u priamych nadriadených?”

Odpoveď je celkom jednoduchá. Pokiaľ kandidát nechce alebo nemôže v dnešnej dobe internetu zohnať kontakt na priameho nadriadeného, nebojte sa hodiť “pomyslenú loptu” na jeho stranu. Povedzte mu, že súčasťou výberového konania je overenie referencií u priamych nadriadených, takže ak potrebné kontakty nedodá, nebude môcť vo výberovom procese pokračovať.

Nezabudnite, tí kandidáti, ktorí sú produktívni a majú za sebou skutočné výsledky, zvyčajne vysypú kontakty pre referencie ochotne z rukáva a s overovaním u nich nebýva problém.

Želám Vám, aby ste medzi kandidátmi našli vždy len tých šikovných, u ktorých kontakty na referencie nebudú problémom. Ak by ste potrebovali poradiť, neváhajte sa ozvať a dohodnete si konzultácie s našim odborným konzultantom.

Tím Performia