Performia s.r.o.

Ak čakáte, každý deň strácate dobrých kandidátov!

Pred pandémiou COVID 19 sme často od svojich klientov počúvali, že máme veľmi nízku nezamestnanosť a nájsť kvalitného kandidáta (v podstate už nielen na obchodnícku ale akúkoľvek pracovnú pozíciu) je skoro nemožné. V súčasnosti ešte stále panuje neistota, a v tejto situácii je určite namieste otázka, ktorú zvažujú mnohé firmy. Zmenilo sa niečo? Mali by sme prijímať zamestnancov? Ak máte záujem dostávať pravidelné praktické rady z oblasti budovania úspešných tímov a výberu zamestnancov, neváhajte a prihláste sa na odber našich noviniek.

Záleží to od mnohých faktorov. Predovšetkým od toho, o aký typ podnikania sa jedná. Ak ako firma pôsobíte v oblasti, kde je zvyčajne veľký problém obsadiť určitú pozíciu, ako napríklad technikov, IT špecialistov, mechanikov, konštruktérov, projektantov, tak nikdy neprestávate hľadať. Avšak niektoré firmy pociťujú v súčasnosti strach, sťahujú ľudí z pozícií, prípadne ich prepúšťajú. My v Performii to považujeme za chybu, ktorú môžu využiť iné firmy, ktoré pôsobia v rovnakom odvetví na to, aby získali do tímu výborných pracovníkov. Mnohí schopní ľudia sa dokonca vracajú zo zahraničia a práve teraz hľadajú pracovné uplatnenie. Vieme, že takáto situácia už nebude trvať dlho a vlastne ani nemôže. Budeme sa musieť vrátiť do určitého normálu. Takže teraz je vhodná doba vyberať a obsadzovať minimálne tie pracovné pozície, ktoré sú inokedy náročnejšie na obsadenie vhodnými kandidátmi. Pozrite sa na to, ako robíme výbery my. Určite sa v súčasnosti stretnete s oveľa kvalitnejšími kandidátmi.

Netýka sa to však len vyššie zmienených pozícií. Situácia, ktorej čelíme, prinesie vo všeobecnosti mnoho zmien. A výrazne sa dotkne aj trhu práce. A tí, ktorí budú vyčkávať, ako to všetko dopadne, a až následne začnú prijímať ľudí, všetci v rovnakom čase, budú čeliť obrovskej bitke o kandidátov v akomkoľvek sektore.

Mnohí môžete namietať, prípadne mať obavy z toho, že ak teraz budete vyberať a vytvoríte pracovné miesto, ktoré potrebujete, avšak nemáte dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie daného človeka. V takom prípade ale môžete posunúť termín nástupu. Odporúčame vám vybrať, podpísať kontrakt a dotyčný môže nastúpiť napríklad aj po uplynutí letného obdobia. Nech si užije dovolenku. Má však istotu, že bude mať prácu. A vy budete mať istotu, že máte schopného člena do svojho tímu. Nielen zamestnávatelia, ale aj zamestnanci mnohých firiem majú teraz problém s prácou.

Súčasné obdobie považujeme za najvhodnejšie pre výbery. Nie je to len náš názor. Sme v pravidelnej komunikácii s našimi klientmi, ktorí to potvrdzujú. A z prieskumu, ktorý sme nedávno realizovali, vyplýva, že mnohí pokračujú vo výberoch a majú kvalitnejších a vďačnejších kandidátov. Mnohí z nich sú práve teraz nezamestnaní a hľadajú, hoci na slovenských pracovných portáloch je ešte stále minimum nových príležitostí, pretože mnohé firmy vyčkávajú. Keď sa trh práce opäť otvorí, povedzme v auguste – septembri, zrazu sa opäť začne celoslovenská bitka.

Máme také prirovnanie:

Čo myslíte, keď v augustových horúčavách začnete liať teplú vodu na rozhorúčený kameň? Ako dlho tá voda na kameni vydrží? Zasyčí a ihneď sa vyparí.

Začnú sa uverejňovať inzeráty a po tých najschopnejších to len tak zasyčí, ako rýchlo zmiznú z trhu práce. Ostanú len tí menej schopní. Tak ako predtým. Dokonca je to rovnaké ako s burzou. Najlepší čas kupovať akcie je vtedy, keď všetci predávajú. Teraz sa predávajú tí, ktorí potrebujú prácu a je medzi nimi aj mnoho schopných. Ak by ste potrebovali poradiť, neváhajte sa ozvať a dohodnete si konzultácie s našim odborným konzultantom. Takže rada znie:

VYBERAJTE! VYBERAJTE! VYBERAJTE!

PhDr. Anna Matúsová

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť