Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Ako rozpoznať úroveň motivácie u kandidáta?

Úroveň motivácie môže byť u každého človeka iná. Môžeme preto povedať, že niekto buď motivovaný je alebo nie je. Na akejsi pomyselnej škále motivácie sa nachádza na určitej konkrétnej úrovni.

Aby sme kandidátom na zamestnanie neodkryli karty, nemôžeme tu uvádzať konkrétne otázky, ktoré by ste mohli použiť na pohovore, aby ste zistili úroveň motivácie. Môžeme však vysvetliť jednoduchý princíp, ktorý vám pomôže rýchlejšie sa zorientovať v motivácii kandidátov. Ak by ste chceli dostávať pravidelné praktické rady, stačí sa prihlásiť na odber našich noviniek.

Úroveň ľudskej motivácie má dva protipóly, nič však nie je čiernobiele.

Kľúčovú úlohu tu hrá pozornosť a taktiež to, kde je nasmerovaná. Vieme, že pokiaľ kandidát venuje veľa pozornosti výške platu, benefitom a ďalším výhodám, je viac nasmerovaný na takzvaný „inflow“, čím máme na mysli tok dovnútra, k sebe (z angličtiny: in – smerom dovnútra, flow – prúdiť). Viac ho motivuje to, čo získa pre seba a čo k sebe pritiahne. Opačným prípadom je pozornosť nasmerovaná von, teda „outflow“ (z angličtiny: out – smerom von, flow – prúdiť). Takto nasmerovaný jedinec má záujem o samotnú prácu. Chce ju vykonávať, pretože ho baví a dáva mu zmysel.

Neznamená to samozrejme, že by nepožadoval za svoju prácu plat, ale nie je to pre neho to najdôležitejšie. Neupína na to výhradne svoju pozornosť. Osobu orientovanú na outflow oveľa viac zaujíma, o čom konkrétne práca bude, aká bude jej náplň, zmysel, aké sú očakávania a podobné aspekty. Jedná sa teda o orientáciu na samotný výkon práce.

Toto sú samozrejme dva extrémne prípady. V praxi sa však častokrát stretnete aj s ľudmi, ktorí sú na motivačnej škále na úrovni niekde medzi nimi. Avšak na tejto škále existuje bod, prekročenie ktorého znamená, že pred sebou máte človeka, ktorý hľadá spôsob, ako získať čo naj viac pre seba zo spolupráce s vami. Akonáhle mu nebudete schopní ponúknuť ďalšie výhody, premiestni sa inde. Ak by ste chceli poznať, ako je váš zamestnanec, či kandidát na zamestnanie orientovaný (inflow, outflow), pomôžu vám v tom naše testy pracovného potenciálu.

Naučte sa rozpoznať ľudí orientovaných na outflow. Takých potom získajte do svojho tímu. Je ľahké s nimi spolupracovať a motivovať ich. Môžete samozrejme zamestnať aj ľudí orientovaných na inflow, ale neočakávajte od nich vysokú lojalitu a pripravte sa na to, že vám dá značnú námahu smerovať ich tak, aby sa skôr venovali zvládaniu svojej práce namiesto naháňania príplatkov, poistenia či stravných lístkov.

DRUHY MOTIVÁCIE

ZAMESTNANEC ORIENTOVANÝ NA INFLOW

Od takého človeka môžete očakávať, že bude veľmi starostlivo prerátavať svoju mzdu a dožadovať sa preplatenia aj najmenších výdajov. Značnú časť pracovnej doby trávi tým, že bude presadzovať zvýšenie platu. Bohužiaľ, kvôli tomu, že je jeho pozornosť fixovaná na inflow, nemá dosť pozornosti na outflow (až na základe outflow môže prísť inflow; niečo musíme dať, aby sme mohli niečo dostať). A tak neustále rieši problém, ako si dobre zarobiť.

V prípade, ak od pracovníka potrebujete nejakú prácu naviac alebo chystáte zmenu platovej politiky, ktorá je viac zameraná na výsledky, môže to byť pre neho tak veľký problém, že jednoducho vašu firmu opustí. Ale predtým poriadne rozvíri vodu a zamestná nielen vás, ale najmenej polovicu vášho tímu.

ZASTÁVA POSTOJ:

Najskôr mi zaplaťte, a ja potom budem ochotný niečo urobiť.

ZAMESTNANEC ORIENTOVANÝ NA OUTFLOW

Pretože táto osoba naozaj rada pracuje a je pre ňu prirodzené posúvať veci vpred, potom je to práve to, na čo sústreďuje svoju pozornosť. Vďaka tomu väčšinou nemá problém dobre zarábať a dlhodobo si udržať pracovné miesto.

Pokiaľ by takéhoto zamestnanca chcel niekto zneužívať a nezaplatil by mu za jeho chvályhodný výkon, pôjde jednoducho outflow robiť inde. O tento typ ľudí je záujem všade.

Nemusíte zamestnanca tlačiť, aby bol ochotný pracovať, prispievať. Chápe základný princíp toho, že najskôr musí niečo dať, a potom tiež niečo dostane.

ZASTÁVA POSTOJ:

Keď budem robiť dostatočné množstvo hodnotného outflow, inflow príde.

Ak by ste mali záujem o odborné konzultácie s našimi konzultantmi, neváhajte sa nám ozvať. Sme tu pre vás a radi vám pomôžeme v oblasti úspešného budovania tímov.

Tím Performia

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť