Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Ani z voza, ani na voz ALEBO koho z voza a koho pred voz

Predstavte si svoju spoločnosť ako voz, ktorý je potrebné dostať na vrchol kopca. Vy a vaši zamestnanci ste tí, ktorí túto náročnú úlohu majú zvládnuť. Určite nie je potrebné nikoho presviedčať, že nie každý sa stavia k tejto úlohe rovnakým spôsobom. Ak máte záujem dostávať pravidelné praktické rady, neváhajte sa prihlásiť na odber našich noviniek. Len niekoľko jedincov sú tí naozajstní ťahúni, niektorí sa vezú, a potom tu máme aj takých, ktorí brzdia celé to snaženie. Pomocou Performie sa naučíte nachádzať spolupracovníkov, ktorí tento voz budú neúnavne ťahať dopredu spolu s vami.

Zisťovanie skutočných výsledkov

Je veľmi dôležité vziať do úvahy skutočné výsledky osoby predtým, ako túto osobu zamestnáte alebo povýšite vo vašej spoločnosti. To, že osoba už v minulosti produkovala, a vie to preukázať, je mimoriadne dôležité. Kto chce do svojho futbalového mužstva zamestnať útočníka, ktorý nikdy nedal gól? Kto chce zamestnať obchodného riaditeľa, ktorý vo svojej oblasti nikdy nezvýšil predaj? Alebo kto chce zamestnať výrobného riaditeľa, ktorý nikdy nerozbiehal žiadnu výrobu? Aj keď mnohí súhlasia s tým, že je dôležité to vedieť, napriek tomu veľa personalistov a riaditeľov sa pri záujemcoch o prácu nikdy nijakým spôsobom nepozrie na dosahovanie výsledkov. To vedie k nákladným a zbytočným chybám a namiesto tímu, ktorý spoločne ťahá ten pomyselný voz, je častokrát len časť spolupracovníkov v spoločnom záprahu. Je štatisticky dokázané, že 20% personálu vytvára 80% výkonov spoločnosti. Je tu ale cesta, ako zvýšiť podiel tých, ktorí tvoria záprah a sú pred vozom. Jednou z ciest je zisťovanie a overovanie produktívnosti. Malo by byť záujmom každého šéfa znižovať podiel tých, ktorí sa vezú a nepripustiť do skupiny tých, ktorí “pracujú” proti nášmu úsiliu. Tí dokonca spôsobujú, že náš voz je v závoze, a to už aj naši dedovia vedeli, že vtedy sa voz ťahá veľmi ťažko a niekedy ani nie je možné dostať ho na rovnú, hladkú cestu.

Efektívne riešenie pre výber zamestnancov

Je pomerne jednoduché preveriť dosahovanie skutočných výsledkov. O dobrej produkcii určite svedčí, ak osoba nemá žiadne problémy preukázať, že v predchádzajúcich zamestnaniach mala vysokú úroveň produkcie, a teda dosahovala dobré výsledky. Dobrým ukazovateľom a nespornou výhodou je, ak sa počas rokov osobná produkcia zlepšovala. Je dobré si všímať aj to, či osoba, ak bola v zložitej situácii, preukázala, že ju vie zvládnuť. Ak je človek naozaj produktívny, tak pri popise svojej osobnej produkcie nemá žiadne “biele miesta”, ktoré nemôžu byť jednoducho vysvetlené. Nie je nijako zvláštne, že taká osoba preukazuje zrejmý záujem v časti pohovoru, ktorý sa dotýka produktivity a výsledkov. Produktívni ľudia si zväčša veľmi dobre pamätajú svoje výsledky. Veď napríklad, kto by zabudol, že vo svojej kariére vyhral Wimbledon? Vyvarujte sa začleniť do svojho tímu osoby, ktoré nedokážu poskytnúť žiaden dôkaz úspešnej produkcie v predchádzajúcich zamestnaniach a nedosiahli žiadne dobré výsledky. Zlým ukazovateľom je taktiež to, ak sa počas rokov osobné výsledky znižovali. Neproduktívna osoba nedokáže vysvetliť, ako sa dopracovala k takýmto nelichotivým výsledkom. V týchto prípadoch je častokrát obviňovaný zlý manažment alebo produkt neschopný realizácie na trhu. Buďte si istý, že neuplynie dlhá doba a v mysli tejto osoby budete aj vy zlý manažér, vaše produkty budú zlé a nebude možné presadiť ich na trhu. Neproduktívna osoba má veľké problémy definovať, aké výsledky vytvorila. Takáto osoba nikdy alebo zriedka zvládala zložité úlohy a v osobnej produkcii sú „biele miesta“, ktoré sa nedajú vysvetliť. V rozhovore o predchádzajúcich výsledkoch alebo úrovni produkcie prezentuje malý alebo žiadny záujem. Veď nakoniec je predsa prirodzené, že na zlé je lepšie zabudnúť. Máme pre vás jednu radu: Môže osoba preukázať, že dosahovala dobré výsledky alebo vám dala jasný a akceptovateľný popis týchto výsledkov? Ak ÁNO, pokračujte v začatom procese, aby ste sa dozvedeli zvyšok, ktorý potrebujete vedieť. Ak NIE, poďakujte sa danej osobe, že prejavila záujem a ukončite začatý proces. Nezabudnite, že je veľmi dôležité verifikovať všetky získané údaje.

4 faktory pohľadu za výber zamestnancov

Spoločnosť Performia odporúča pri výbere zamestnancov preveriť 4 základné faktory: produktivitu, osobnosť, motiváciu a vedomosti. Nezabúdajte na to, že aj motivácia je pri výbere kľúčovým faktorom. Ako teda vlastne viete, čo kandidáta motivuje? Tu je jednoduchý tip! Najvyššie motivovaní kandidáti sa zaujímajú o prácu ako takú, a či je pre nich zároveň aj výzvou, namiesto toho, aby sa zaujímali, aké im to prinesie finančné výhody. Buďte si istí, že títo ľudia Vám eventuálne vyrobia veľa peňazí, ale nie preto, že peniaze sú to jediné prečo vynaložia úsilie. V skutočnosti sú peniaze pre veľmi produktívnych ľudí len potvrdením toho, čo vyprodukovali. Pracovať a produkovať, to predstavuje toky von (outflow). Získavanie peňazí prestavuje toky dnu – k sebe (inflow). Počas pohovoru pozorne sledujte, či je kandidátov hlavný záujem orientovaný na outflow (práca) alebo na inflow (peniaze, dovolenka, tréning, služobné auto, atď). Výber zamestnancov robte vždy s otvorenou mysľou a zanechajte pri tom svoje osobné predsudky, pretože úspešný výber zamestnancov je základným kameňom akejkoľvek úspešnej spoločnosti vo svete.

Tím Performia