Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

Odborné semináre a workshopy

Našim cieľom je naučiť našich klientov, aby rozumeli tak zložitej jednotke, ako je človek. Ako pristupuje k pracovným úlohám, ako ho riadiť a viesť k produkcii. Chceme z našich klientov spraviť profesionálov v budovaní pracovných tímov. Preto sme pripravili viacero typov seminárov. Veríme, že vďaka tímto seminárom a workshopom získajú naši klienti tie najlepšie informácie. No nie len to. Dúfame, že im to pomôže vybudovať si ten najlepší tím, ktorý im pomôže zlepšiť všetky pracovné oblasti.

Našim klientom ponúkame niekoľko druhov seminárov

Základný seminár

Základným seminárom je úvodný seminár. Ide o pol dňový odborný seminár, ktorý objasňuje 4 konkrétne faktory. Pomocou nich presne a jednoznačne rozpoznáte vhodnosť kandidátov. Tento seminár je o tom, ako poznať a vybrať toho pravého zamestnanca a nekúpiť mačku vo vreci a je určený pre tých, ktorí chcú veľmi rýchlo rozoznať ťahúňov od brzdičov. Aby ste presne pochopili o čom tu hovoríme, pozrite si nasledovné video.

Hlavný 4 dňový seminár

Hlavný 4-dňový seminár o vytváraní a udržaní pracovného tímu je zameraný na získanie teoretických a praktických skúseností pri budovaní tímu, prijímaní zamestnancov a hodnotení personálu. Účelom tohto 4-dňového seminára je plne porozumieť najdôležitejším faktorom prijímacieho procesu, správania sa človeka a taktiež tomu, ako sa môžu pomocou nástrojov systému Performia odhaliť možnosti dlhodobej pridanej hodnoty, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti ale aj súčasní zamestnanci predstavujú.

Nadstavbový seminár

Nadstavbové, spravidla dvojdňové semináre, sa zameriavajú na špecifické oblasti budovania tímu, či zabezpečenie efektívneho fungovania zamestnancov na poste. Riešia problematiku potenciálnych zdrojov problému, nakopnutia do produkcie a jej udržanie a zvládanie každodenných situácií.

Medzi ne patrí napríklad dvojdňový seminár „Ako dostať z vášho tímu výsledky„. Potom dovojdňový vorkshop „Majstrovská trieda – interné hodnotenie testov„ a ďalej tu patria aj semináre dodávané Martenom Runovom.

Jednodňový workshop

Jednodňové workshopy sú pokročilé stretnutia pre klientov, ktorí už aktívne pracujú s naším know-how a používajú systém Performia. Majú im pomôcť ešte lepšie a hlbšie pochopiť preberanú tému.  Urobiť z nich úplných expertov vo výbere zamestnancov a v budovaní tímu. A to je nakoniec aj našim hlavným cieľom.

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť