Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Rozhovor Ing. Michal Homza a prijímanie nových zamestnancov

Ing. Michal Homza

Vyštudoval som VŠT v Košiciach, strojnícku fakultu. Som riaditeľom a majiteľom PSS SVIDNÍK, a.s. Riaditeľom som do roku 1995 a majiteľom od roku 1996. Vo voľnom čase sa venujem štúdiu, športu a rodine.

Čím sa vaša spoločnosť zaoberá?

Naša spoločnosť sa zaoberá projektovaním a výrobou strojov na spracovanie mäsa. Ďalšími produktami sú pivovary, kooperácie a tlakové a netlakové nádrže. V súčasnosti spoločnosť zamestnáva 190 vysokokvalifikovaných odborníkov, ktorých sila spočíva v ich kreativite, vedomostiach, odbornej znalosti a schopnosti komunikovať.

Vyše 90 % vašej produkcie sa vyváža do zahraničia. Ako dosahujete tento skvelý výsledok?

Áno, pravdou je, že vyše 90% našej produkcie sa do zahraničia vyváža. Tieto výsledky dosahujeme najmä správnou komunikáciou s našimi zákazníkmi, vďaka čomu im môžeme poskytovať správne riešenia. Dodávaním vysokokvalitných produktov a služieb sa snažíme dosahovať to, aby naši zákazníci spolu s nami zažívali radosť.

V súčasnosti zamestnávate takmer 200 zamestnancov. Stretávate sa s problémom nájsť tých „správnych ľudí“?

Výber tých správnych ľudí nie je práca na jeden deň v roku. Je to každodenná záležitosť. Keďže dosahujeme spomínané výsledky, môžem odpovedať, že áno. Aj my sa stretávame s problémom nájsť tých „správnych“. No na druhej strane je to problém, ktorý sa snažíme riešiť pomocou princípu kondície nadbytku. To znamená, že prijímame veľa nových ľudí. Skúšame ich produkciu a na základe toho sa rozhodujeme, čo s nimi ďalej. Či ich budeme školiť alebo nie. Za účelom zvyšovania kvalifikácie a osobnostného potenciálu sme vo firme zriadili aj vlastnú akadémiu.


Chceli by ste aj vy dostávať praktické rady? Stačí sa prihlásiť a môžete začať budovať svoj profesionálny tím!

>>Chcem dostávať praktické rady<<


Ako dlho spolupracujete so spoločnosťou Performia? Aké s ňou máte skúsenosti?

So spoločnosťou Performia spolupracujeme už 12 rokov. Najprv sme spolupracovali tak, že nám vyberali ľudí na kľúč. Neskôr sme sa dali vyškoliť v ich know- how, zakúpili sme si nástroje pre výbery a fungujeme na základe licencie. Licencia nám pri výbere nových zamestnancov umožňuje realizovať hodnotenie v aktuálnom čase a v aktuálnych podmienkach.

Čo konkrétne zo systému Performia najviac využívate?

Využívame sériu testov:

• Osobnostný test
• IQ test
• EQ test
• Duplikačný test
• Test vodcovstva
• Analýza minulosti

• Overenie produktivity

Čo je pre vás pri prijímaní nového člena do vášho tímu najviac dôležité?

Pri prijímaní nového člena do tímu je pre mňa dôležitá jeho orientácia na produkt, ochota pomôcť, postarať sa o zákazníka a jeho emócia.

Pociťujte v kvalite kandidátov v porovnaní s minulosťou rozdiel?

Áno, rozdiel v kvalite kandidátov pociťujem. Hlavne u tých, ktorí už prídu na osobný pohovor. Pretože to sú tí, ktorí už prešli hodnotením Performie.

Ako sa snažíte udržiavať motiváciu a s tým súvisiacu produkciu u vašich súčastných zamestnancov?

Produkciu a motiváciu sa snažíme udržiavať pomocou správnej kontroly a komunikácie. Samozrejme, staráme sa aj o odborný a osobnostný rast. Rovnako ani táto oblasť nie je niečo, čo sa robí raz za čas. Je to kontinuálny proces. správnej kontroly a komunikácie.

Máte motto, ktorým sa riadite?

Nemám špeciálne motto, ale mojou filozofiou je zlepšovanie spoločnosti zlepšovaním schopnosti našich ľudí, aby mohli využívať celý svoj potenciál.

Aké sú Vaše plány do budúcnosti?

Tých plánov je veľa. Môžem spomenúť jeden z tých dôležitých pre budúcnosť našej spoločnosti. A tým je vrátenie sa na severoamerický a presadenie sa na juhoamerickom trhu.

Ing. Michal Homza

PSS Svidník, a.s.