Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Rozhovor Ing. Michal Homza a prijímanie nových zamestnancov

Ing. Michal Homza

Vyštudoval som VŠT v Košiciach, strojnícku fakultu. Som riaditeľom a majiteľom PSS SVIDNÍK, a.s. Riaditeľom som do roku 1995 a majiteľom od roku 1996. Vo voľnom čase sa venujem štúdiu, športu a rodine.

Čím sa vaša spoločnosť zaoberá?

Naša spoločnosť sa zaoberá projektovaním a výrobou strojov na spracovanie mäsa. Ďalšími produktami sú pivovary, kooperácie a tlakové a netlakové nádrže. V súčasnosti spoločnosť zamestnáva 190 vysokokvalifikovaných odborníkov, ktorých sila spočíva v ich kreativite, vedomostiach, odbornej znalosti a schopnosti komunikovať.

Vyše 90 % vašej produkcie sa vyváža do zahraničia. Ako dosahujete tento skvelý výsledok?

Áno, pravdou je, že vyše 90% našej produkcie sa do zahraničia vyváža. Tieto výsledky dosahujeme najmä správnou komunikáciou s našimi zákazníkmi, vďaka čomu im môžeme poskytovať správne riešenia. Dodávaním vysokokvalitných produktov a služieb sa snažíme dosahovať to, aby naši zákazníci spolu s nami zažívali radosť.

V súčasnosti zamestnávate takmer 200 zamestnancov. Stretávate sa s problémom nájsť tých „správnych ľudí“?

Výber tých správnych ľudí nie je práca na jeden deň v roku. Je to každodenná záležitosť. Keďže dosahujeme spomínané výsledky, môžem odpovedať, že áno. Aj my sa stretávame s problémom nájsť tých „správnych“. No na druhej strane je to problém, ktorý sa snažíme riešiť pomocou princípu kondície nadbytku. To znamená, že prijímame veľa nových ľudí. Skúšame ich produkciu a na základe toho sa rozhodujeme, čo s nimi ďalej. Či ich budeme školiť alebo nie. Za účelom zvyšovania kvalifikácie a osobnostného potenciálu sme vo firme zriadili aj vlastnú akadémiu.


Chceli by ste aj vy dostávať praktické rady? Stačí sa prihlásiť a môžete začať budovať svoj profesionálny tím!

>>Chcem dostávať praktické rady<<


Ako dlho spolupracujete so spoločnosťou Performia? Aké s ňou máte skúsenosti?

So spoločnosťou Performia spolupracujeme už 12 rokov. Najprv sme spolupracovali tak, že nám vyberali ľudí na kľúč. Neskôr sme sa dali vyškoliť v ich know- how, zakúpili sme si nástroje pre výbery a fungujeme na základe licencie. Licencia nám pri výbere nových zamestnancov umožňuje realizovať hodnotenie v aktuálnom čase a v aktuálnych podmienkach.

Čo konkrétne zo systému Performia najviac využívate?

Využívame sériu testov:

• Osobnostný test
• IQ test
• EQ test
• Duplikačný test
• Test vodcovstva
• Analýza minulosti

• Overenie produktivity

Čo je pre vás pri prijímaní nového člena do vášho tímu najviac dôležité?

Pri prijímaní nového člena do tímu je pre mňa dôležitá jeho orientácia na produkt, ochota pomôcť, postarať sa o zákazníka a jeho emócia.

Pociťujte v kvalite kandidátov v porovnaní s minulosťou rozdiel?

Áno, rozdiel v kvalite kandidátov pociťujem. Hlavne u tých, ktorí už prídu na osobný pohovor. Pretože to sú tí, ktorí už prešli hodnotením Performie.

Ako sa snažíte udržiavať motiváciu a s tým súvisiacu produkciu u vašich súčastných zamestnancov?

Produkciu a motiváciu sa snažíme udržiavať pomocou správnej kontroly a komunikácie. Samozrejme, staráme sa aj o odborný a osobnostný rast. Rovnako ani táto oblasť nie je niečo, čo sa robí raz za čas. Je to kontinuálny proces. správnej kontroly a komunikácie.

Máte motto, ktorým sa riadite?

Nemám špeciálne motto, ale mojou filozofiou je zlepšovanie spoločnosti zlepšovaním schopnosti našich ľudí, aby mohli využívať celý svoj potenciál.

Aké sú Vaše plány do budúcnosti?

Tých plánov je veľa. Môžem spomenúť jeden z tých dôležitých pre budúcnosť našej spoločnosti. A tým je vrátenie sa na severoamerický a presadenie sa na juhoamerickom trhu.

Ing. Michal Homza

PSS Svidník, a.s.

 

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť