Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Stopár motivácie

Je to také jednoduché. Nepotrebujete byť Sherlockom Holmesom, vyznať sa v desiatkach diametrálne odlišných odboroch, aby ste napríklad na základe chlpu vzácnej mačky vydedukovali, že dotyčná osoba sa práve vrátila z návštevy svojej svokry v Egypte.

Určite však potrebujete veľmi dobre pozorovať, páve tak, ako ten slávny detektív. Stačí sa vám však zamerať na jednu jedinú odlišnosť v správaní sa kandidáta. Ľudia sa totiž buď zaujímajú alebo sa robia zaujímavými.

V čom je teda ten rozdiel, čo vám to o danej osobe hovorí a ako to súvisí s motiváciou? Ak chcete dostávať pravidelné praktické rady, stačí sa prihlásiť na odber nášho newsettera. Osoba, ktorá sa zaujíma, má svoju pozornosť sústredenú na veci mimo seba samého. Zaujíma ju vonkajšie prostredie. Má pozornosť smerom von. Motivujú ju veci, ktoré sa prvoplánovo nedotýkajú jej samotnej. U takéhoto človeka je veľký predpoklad, že sa bude zaujímať o svoju prácu, o výsledky, ktoré dosahuje jeho skupina a v konečnom dôsledku aj organizácia, v ktorej pôsobí. Takáto osoba prispieva, pretože ju to zaujíma.

Úplne opačnými tokmi sa zaoberá osoba, ktorá sa robí zaujímavou. Jej pozornosť je sústredená predovšetkým na svoje ego: „Aha aký som, aké mám hodinky, … a čo dostanem ak toto urobím? Ale ja predsa potrebujem služobné BMW, veď vás budem reprezentovať!“ Je vám už úplne jasné, že takáto osoba neprispieva a ak, tak len „do výšky svojho platu“. Nezaujíma sa ani o spoluprácu a ani o výsledky vašej organizácie. Pre ňu je dôležité, aby ona dostala, čo „jej patrí“. Motivácia je zameraná len na osobné výhody a vždy ide len tam, kde ich dostane a ľahko prebehne k lepším. Vďaka našim testom pracovného potenciálu dokážete zistiť to, ako je motivovaná testovaná osoba.

Ak som na začiatku hovoril, že nemusíte byť Sherlockom Holmesom, tak sa predsa len skúste zahrať na túto výnimočnú knižnú postavu. Pozorujte!

Pozrite sa na malé deti a uvidíte, že oni sa zaujímajú. A aj keď to niekedy „otravuje“, väčšina detí je na neustálom záujme. Odtiaľ začnite a postupným tréningom dokážete odhaliť rozdiel medzi „zaujímať sa“ a „byť zaujímavý“ aj na relatívne znudenom človeku. Trénovať môžete na hocikom, s kým ste v nejakej komunikácii, alebo pri pozorovaní ľudí vo svojom okolí. Potom k vám pristúpi nový kandidát a vy za niekoľko okamihov odhalíte základné prvky jeho motivácie.

Nezabudnite, že osoba ktorá sa zaujíma je zvyknutá prispievať a osoba, ktorá sa robí zaujímavou to robí predovšetkým z dôvodu, aby jej samotnej bolo prispievané. Ak by ste potrebovali poradiť, neváhajte sa ozvať a dohodnete si konzultácie s našim odborným konzultantom.

Ing. Štefan Matús

Späť na všetky články >>

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť