Performia s.r.o.

Vzťah produktivity a fluktuácie

V ktorých krajinách sa podľa Vás nachádzajú tí najproduktívnejší ľudia?

Toto vôbec nie je ľahká otázka, nakoľko v danom štáte môže byť veľa produktívnych ľudí a súčasne vláda nemusí byť produktívna, čím mám na mysli, že spôsobuje krajine problémy. Z historického hľadiska sú Taiwan a taiwanskí pracovníci považovaní za extrémne produktívnych, ale momentálny trend už taký pozitívny nie je. Z limitovaných informácii, ktoré mám k dispozícii sa zdá, že Kolumbia za posledné roky zvyšuje svoju úroveň produktivity a takisto som počul o spoločnostiach v Latinskej Amerike, ktoré prijímajú ľudí z Kolumbie, nakoľko sú podľa nich disciplinovaní a schopní tvrdo pracovať. Spojené štáty majú veľmi veľa produktívnych ľudí, ktorí inovujú veľa nových produktov a služieb, ktoré sa predávajú po celom svete. Ale na druhej strane majú veľké finančné problémy na vládnej úrovni, čo je určite hrozbou ich dlhodobého prežitia, ak s tým naozaj niečo efektívne neurobia. Grécko má veľmi zlú finančnú situáciu, kvôli čomu veľa grékov upadlo do apatie a opäť, keď sa pozrieme na to, čo sa naozaj stalo, nájdeme tu kombináciu všeobecného práva produktivity a nefungujúcej vládnej politiky a rozhodnutí, ktoré sa implementovali. Samotná krajina je vlastne väčšia a komplexnejšia verzia spoločnosti (firmy), ktorá vždy potrebuje zdravý rozum a produktívnych lídrov, aby sa ich ľudia efektívne pohli vpred rovnakým smerom. Ak toto nastane, krajina, rovnako ako spoločnosť (firma), má menej problémov, viac zdrojov a pred sebou lepšiu budúcnosť.

Vďaka našim praktickým radám dostanete vždy aktuálne informácie z oblasti efektívneho budovania tímov a výberu zamestnancov. Stačí, ak sa prihlásite na odber našich noviniek a nič Vám už neunikne.

Z toho, čo ste rokmi v oblasti HR pozorovali, ktorý typ práce sa podľa Vás vyznačuje vysokým stupňom fluktuácie a čím je to spôsobené?

Vysoká fluktuácia personálu je vždy odrazom toho, ako je vedená samotná spoločnosť (firma). Ak máte manažérov, ktorí sa naozaj príliš nestarajú o svojich ľudí, vtedy budete mať vždy zamestnancov, ktorí budú húfne odchádzať. Niekedy to môžeme pozorovať aj v spoločnostiach, ktoré svojich ľudí platia dobre. Slovo “starať sa” zahŕňa totiž aj činnosti, ktoré robia pracovníkov vzdelanejších, istejších a tým aj produktívnejších. Riskujem, že sa budem opakovať, ale v spoločnostiach, kde je produktivita nízka určite nájdete mnoho problémov, pričom fluktuácia bude jedným z nich. S častým odchodom pracovníkov sa skôr môžete stretnúť v spoločnostiach, ktoré pracujú s mladším personálom, ako napríklad call centrá, reštaurácie, priamy predaj a podobne. Niektoré spoločnosti si v týchto oblastiach ale počínajú veľmi dobre. Snažia sa udržať si personál tým, že sa o nich starajú, nechávajú ich “víťaziť” a tí sa takto stávajú naozaj veľmi produktívnymi. Avšak mnoho manažérov v oblastiach s vysokou fluktuáciou majú sklony obviňovať ľudí, a tým pokračujú v trende, že ich strácajú, čo zjavne nie je veľmi dobrá stratégia.

Vzhľadom na predchádzajúcu otázku, ktoré pozície majú nižšiu úroveň fluktuácie? A čo si myslíte, že je dôvodom?

Akákoľvek práca, ktorá si vyžaduje skutočné znalosti alebo schopnosti, je zvyčajne menej “postihnutá” fluktuáciou. Zvyčajne to zahŕňa manažérske pozície a všetky druhy špecialistov. V týchto typoch práce je zvyčajne potrebný osobný záujem pre danú oblasť, ešte predtým, než je osoba prijatá. Ak je to naopak a ľudia prácu akceptujú na základe toho, čo si o nej mysleli a nie čo je skutočne náplňou, často bývajú sklamaní, a to môže byť hlavný dôvod ich odchodu zo spoločnosti. Preto nemá zmysel potenciálnemu záujemcovi propagovať prácu ako “jednoduchú a zábavnú” v prípade prác, kde to môže byť práve naopak. Väčšina kandidátov, ktorí sa hlásia na pozíciu upratovačky nemajú predstavu, že je táto práca vždy “jednoduchá a zábavná”, a preto majú lepšiu a hlavne realistickú predstavu o danej práci, čo vedie k menšej personálnej rotácii. Takže tvrdenie, že menej atraktívne práce ako napríklad upratovačka majú vyššiu mieru fluktuácie skrátka nemusí vždy platiť. A opäť, keď manažér pochopí základné princípy, ktoré sú potrebné na udržanie pracovných miest, ľahko môže túto oblasť zlepšiť. Ak sa Vám počas čítania tohto článku vyskytli otázky, neváhajte sa spojiť s jedným z našich odborných konzultantov a my sa Vám radi ozveme a poradíme v každej otázke z oblasti profesionálneho výberu zamestnancov a efektívneho budovania tímov.

Tím Performia

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť