Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Vzťah produktivity a fluktuácie

V ktorých krajinách sa podľa Vás nachádzajú tí najproduktívnejší ľudia?

Toto vôbec nie je ľahká otázka, nakoľko v danom štáte môže byť veľa produktívnych ľudí a súčasne vláda nemusí byť produktívna, čím mám na mysli, že spôsobuje krajine problémy. Z historického hľadiska sú Taiwan a taiwanskí pracovníci považovaní za extrémne produktívnych, ale momentálny trend už taký pozitívny nie je. Z limitovaných informácii, ktoré mám k dispozícii sa zdá, že Kolumbia za posledné roky zvyšuje svoju úroveň produktivity a takisto som počul o spoločnostiach v Latinskej Amerike, ktoré prijímajú ľudí z Kolumbie, nakoľko sú podľa nich disciplinovaní a schopní tvrdo pracovať. Spojené štáty majú veľmi veľa produktívnych ľudí, ktorí inovujú veľa nových produktov a služieb, ktoré sa predávajú po celom svete. Ale na druhej strane majú veľké finančné problémy na vládnej úrovni, čo je určite hrozbou ich dlhodobého prežitia, ak s tým naozaj niečo efektívne neurobia. Grécko má veľmi zlú finančnú situáciu, kvôli čomu veľa grékov upadlo do apatie a opäť, keď sa pozrieme na to, čo sa naozaj stalo, nájdeme tu kombináciu všeobecného práva produktivity a nefungujúcej vládnej politiky a rozhodnutí, ktoré sa implementovali. Samotná krajina je vlastne väčšia a komplexnejšia verzia spoločnosti (firmy), ktorá vždy potrebuje zdravý rozum a produktívnych lídrov, aby sa ich ľudia efektívne pohli vpred rovnakým smerom. Ak toto nastane, krajina, rovnako ako spoločnosť (firma), má menej problémov, viac zdrojov a pred sebou lepšiu budúcnosť.

Vďaka našim praktickým radám dostanete vždy aktuálne informácie z oblasti efektívneho budovania tímov a výberu zamestnancov. Stačí, ak sa prihlásite na odber našich noviniek a nič Vám už neunikne.

Z toho, čo ste rokmi v oblasti HR pozorovali, ktorý typ práce sa podľa Vás vyznačuje vysokým stupňom fluktuácie a čím je to spôsobené?

Vysoká fluktuácia personálu je vždy odrazom toho, ako je vedená samotná spoločnosť (firma). Ak máte manažérov, ktorí sa naozaj príliš nestarajú o svojich ľudí, vtedy budete mať vždy zamestnancov, ktorí budú húfne odchádzať. Niekedy to môžeme pozorovať aj v spoločnostiach, ktoré svojich ľudí platia dobre. Slovo “starať sa” zahŕňa totiž aj činnosti, ktoré robia pracovníkov vzdelanejších, istejších a tým aj produktívnejších. Riskujem, že sa budem opakovať, ale v spoločnostiach, kde je produktivita nízka určite nájdete mnoho problémov, pričom fluktuácia bude jedným z nich. S častým odchodom pracovníkov sa skôr môžete stretnúť v spoločnostiach, ktoré pracujú s mladším personálom, ako napríklad call centrá, reštaurácie, priamy predaj a podobne. Niektoré spoločnosti si v týchto oblastiach ale počínajú veľmi dobre. Snažia sa udržať si personál tým, že sa o nich starajú, nechávajú ich “víťaziť” a tí sa takto stávajú naozaj veľmi produktívnymi. Avšak mnoho manažérov v oblastiach s vysokou fluktuáciou majú sklony obviňovať ľudí, a tým pokračujú v trende, že ich strácajú, čo zjavne nie je veľmi dobrá stratégia.

Vzhľadom na predchádzajúcu otázku, ktoré pozície majú nižšiu úroveň fluktuácie? A čo si myslíte, že je dôvodom?

Akákoľvek práca, ktorá si vyžaduje skutočné znalosti alebo schopnosti, je zvyčajne menej “postihnutá” fluktuáciou. Zvyčajne to zahŕňa manažérske pozície a všetky druhy špecialistov. V týchto typoch práce je zvyčajne potrebný osobný záujem pre danú oblasť, ešte predtým, než je osoba prijatá. Ak je to naopak a ľudia prácu akceptujú na základe toho, čo si o nej mysleli a nie čo je skutočne náplňou, často bývajú sklamaní, a to môže byť hlavný dôvod ich odchodu zo spoločnosti. Preto nemá zmysel potenciálnemu záujemcovi propagovať prácu ako “jednoduchú a zábavnú” v prípade prác, kde to môže byť práve naopak. Väčšina kandidátov, ktorí sa hlásia na pozíciu upratovačky nemajú predstavu, že je táto práca vždy “jednoduchá a zábavná”, a preto majú lepšiu a hlavne realistickú predstavu o danej práci, čo vedie k menšej personálnej rotácii. Takže tvrdenie, že menej atraktívne práce ako napríklad upratovačka majú vyššiu mieru fluktuácie skrátka nemusí vždy platiť. A opäť, keď manažér pochopí základné princípy, ktoré sú potrebné na udržanie pracovných miest, ľahko môže túto oblasť zlepšiť. Ak sa Vám počas čítania tohto článku vyskytli otázky, neváhajte sa spojiť s jedným z našich odborných konzultantov a my sa Vám radi ozveme a poradíme v každej otázke z oblasti profesionálneho výberu zamestnancov a efektívneho budovania tímov.

Tím Performia