Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Akú veľkú váhu máme dnes prikladať životopisom?

Možno sa vám už tiež stalo, že kandidát s „komunikatívnou angličtinou“ hrdo uvedenou v životopise, ovládal tento jazyk skôr na úrovni „dokážem sa spýtať na cestu“.

Životopis je dokument, ktorý by mal o človeku obsahovať pravdivé údaje. Mal by obsahovať základné osobné údaje (meno, dátum narodenia), kontakt (e-mail, telefón, adresa), priebeh dosiahnutého vzdelania, priebeh doterajšej praxe, znalosti, úspechy, aktuálny dátum a podpis. V súčasnosti však pozorujeme, že väčšina kandidátov svoje životopisy obohacuje o ďalšie rôzne skutočnosti, ako napríklad osobná charakteristika, fotografie, prezentácie profesných cieľov a podobne. Ak máte záujem o dostávanie pravidelných praktických rád z oblasti výberu zamestnancov a budovania úspešných tímov, neváhajte a prihláste sa na odber našich pravidelných newsletterov.

Ak zadáte do internetového vyhľadávača „ako napísať životopis“, získate obrovské množstvo odkazov. Niektoré z nich sú „neškodné“, avšak existuje mnoho spoločností, ktoré cez internet pomáhajú kandidátom vylepšovať životopisy za každú cenu. Nezriedka aj za cenu toho, že potom taký životopis jednoducho neodráža realitu.

Ak máme pred sebou pútavo napísaný a upravený životopis, samozrejme máme sklon uprednostniť ho pred tým obyčajným. Preto vás chceme upozorniť na to, že vyberať kandidátov iba podľa životopisov je v súčasnej dobe až naivné, pretože už nevieme rozlíšiť, či životopis písal kandidát sám, čo je v ňom pravdivé, čo prikrášlené či zatajené.

Berte teda životopis radšej ako akúsi takú základnú vizitku kandidáta, v ktorej nájdete meno a kontaktné údaje. Informácie o vzdelaní a praxi si prečítajte, ale nerobte unáhlené závery!

Prečo životopisom nevenovať prílišnú pozornosť?

Je dosť pravdepodobné, že úspešní ľudia, ktorí nemenia zamestnanie často, nemajú s písaním životopisov veľké skúsenosti. Preto ten ich nemusí byť vo vašich očiach oslnivý. Naopak, je možné, že niekto, kto svoj životopis pravidelne aktualizuje, pretože sa neustále premiestňuje, ho bude mať priam ukážkový.

Dôležité je teda nebyť „oslnený“ vyšperkovaným životopisom na úkor životopisu bežného! Pošlite kandidátom radšej doplňujúce testy alebo pre nich pripravte dotazník, v ktorom budú len tie informácie, ktoré vás skutočne zaujímajú! Vyskúšajte naše rokmi a skúsenosťami overené testy pracovného potenciálu, či doplnkové testy a uvidíte, že na palubu privítate produktívnych ľudí.

Tím Performia

Späť na všetky články >>

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť