Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Znalosti? Skvelé! Ale čo, keď chýba niečo zásadnejšie?

Ako rozoznať, či kandidát, ktorý má potrebné znalosti a kompetencie pre výkon danej pozície, bude pre firmu skutočne prínosom?

Hlavným kritériom pre výber zamestnancov sú pre mnohých zamestnávateľov predovšetkým vzdelanie a skúsenosti dotyčného kandidáta. Myslia si, že ten, kto o danej oblasti podľa údajov v životopise vie najviac, má najviac naštudované a má najrozsiahlejšie vedomosti, by mal byť ten najlepší. Zdá sa to byť logické. Zamestnávateľ si povie: „Keď to vie, tak ušetríme čas aj peniaze, ktoré by sme museli vynaložiť na jeho zaučenie. Celé to bude jednoduchšie.“ Bohužiaľ, nie vždy sa výber podľa tohto kritéria vydarí.

Sú tu totiž aj ďalšie parametre, ktoré sú vo väčšine prípadov dôležitejšie a následne prinesú kvalitnejšie ovocie, než sú LEN vedomosti. Ak by ste chceli dostávať pravidelné praktické rady od našich konzultantov, stačí sa prihlásiť na odber našich newsletterov.

Nezabúdajte na ochotu a schopnosť kandidáta vedomosti použiť!
Existujú dva predpoklady, ktoré sú u človeka dôležité na to, aby v práci fungoval dobre. Sú to kompetencia a ochota. Či už v existujúcom tíme alebo mimo firmu môžeme pozorovať rôzne varianty skombinovania týchto dvoch predpokladov.

A) IDEÁLNY VARIANT

Osoba, ktorá je zároveň kompetentná aj ochotná

Nielenže má taký človek znalosti a predpoklady pre výkon práce, ale je aj ochotný prinášať výkony a byť lepší a lepší. Takýchto ľudí je v spoločnosti asi iba 20% a pri výberoch na nich natrafíte skôr zriedkavo.

B) NAJHORŠÍ VARIANT

Človek, ktorý je kompetentný, ale neochotný

Máte pre sebou odborníka, ktorý má vyštudované potrebné školy a má znalosti, ktoré by mu mohol každý závidieť! Bohužiaľ, nič z toho v živote neuplatňuje tak, ako by mohol alebo ako je požadované. Jeho znalosti a predpoklady sú k ničomu, pokiaľ mu chýba skutočná ochota a nasmerovanie na produkciu. Väčšinou sa na začiatku javí ako výborný adept na danú hľadanú prácu, ale po nejakom čase sme z neho sklamaní. Títo ľudia tvoria približne 20% spoločnosti.

C) NAJČASTEJŠÍ VARIANT

Ľudia, ktorí sú ochotní, ale nie celkom kompetentní

Taký človek najskôr nemá znalosti a predpoklady podľa našich ideálnych predstáv. Pokiaľ je však ochotný poriadne „zabrať“ a môžeme ho veci naučiť alebo ho zlepšiť, máme pred sebou dobrý potenciál. S takýmito ľuďmi sa stretávame asi v 60 % prípadov. Zistite, akých ľudí máte na palube vďaka našim testom pracovného potenciálu.

K čomu však vzdelanie a kompetencia, keď pracovník nie je ochotný priložiť ruku k dielu? V praxi je totiž vždy oveľa ľahšie zvyšovať kompetenciu ľudí ako ich ochotu.

Máte teda dve možnosti ako prijať čo možno najlepšieho zamestnanca:
1. Potrebujete odborníka, ktorý má patričné vzdelanie (chirurg, IT špecialista apod.)?

Vždy vyberte z kandidátov toho, ktorý je ochotnejší.

2. Nevyžaduje daná pozícia odborníka?

Dajte prednosť tým, ktorí už dosiahli v živote úspech (prax, brigády, práca) a pritom sú ochotní sa v danej oblasti ďalej vzdelávať.

Odporúčanie: Dajte radšej prednosť ľuďom, ktorí preukázali svoju schopnosť, že sú ochotní pracovať a aj naďalej sa zlepšovať. Tým pomôžete tomu, že aj vaša firma bude na stále lepšej úrovni! Ak by ste potrebovali poradiť, neváhajte sa ozvať a dohodnete si konzultácie s našim odborným konzultantom.

Tím Performia

Späť na všetky články >>

 

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť